Webinars

Webinar om Whistleblowerordningen

35 visninger
tirsdag den 18. april 2023
Den 17. December 2021 træder ny lovgivning om beskyttelse af whistleblowere i kraft. De nye regler betyder, at private virksomheder med mindst 250 medarbejdere har pligt til at etablere en whistleblowerordning. For virksomheder med 50-250 medarbejdere indtræder pligten 17. December 2023, så er du af den størrelse har du lidt tid endnu.

Whistleblowerordningen skal gøre det muligt for medarbejdere at indberette overtrædelser, som finder sted i virksomheden. Virksomheder bliver forpligtede til at beskytte whistleblowere mod repressalier (enhver negativ påvirkning af medarbejderen).

Lever din virksomhed ikke op til whistleblowerordningen kan I få en bødestraf. Også en manglende eller mangelfuld etablering af en whistleblowerordning kan udløse bødestraf til virksomheden.

På webinaret får du et overordnet indblik i, hvad en whistleblowerordning er, og hvilke digitale hjælpemidler, der findes for at imødekomme den.

Vi vil gennemgå den nye lovgivning herunder følgende:

– Hvad er en whistleblowerordning?
– Hvad skal ordningen dække og ikke dække?
– Hvad er kravene til indberetningsproceduren?
– Hvilke krav er der til beskyttelse af whistlebloweren?
– Hvordan sikrer vi, at vores ordning overholder lovens regler?”

Tilføj en kommentar...
Post som (log ud)